Det bio-psyko-logiske menneske

By Published On: 8 January 20233 min readCategories: Publikation

I en tid hvor vi er fragmenterede, skaber afstand imellem hinanden, indtager den moralske højborg og kommer med forslag der syntes meningsfyldte på overfladen. Så er der meget at lære i samspillet mellem mennesker, i det vi er kommet af, og stadig er.

‘Anders Brogaard - Coach - Det bio-psyko-logiske menneske’

Share This Story, Choose Your Platform!

Det bio-psyko-logiske menneske.

Med en mindful tilgang til kommunikation, og en coaching vinkel, baseret på videnskabelig evidens. Kan du åbne op for at blive en af de personer der tænker frit, nuanceret, naturligt og blive med til at skabe en sundere verden for os alle.

Her er uddrag fra førende tænkere og forskere, som kan sætte gang i forståelsen for hvem du er, inderst inde.

“Uden vrede ville ingen af os være her. Alle mennesker – og de fleste dyr – fødes med anlæg for vrede, og aggressiv adfærd har spillet en central rolle for arternes overlevelse og udvikling gennem evolutionen. Også i dag kan der være betydelige positive effekter af vrede, som kan være lige netop det skud energi, der skal til, for at vi bliver i stand til at handle konstruktivt på tingenes tilstand”. Fra “Vrede” af Thomas Nielsen.

“At vores biologi og psykologi i vid udstrækning er udviklet og optimeret i forhold til livet som jægere og samlere i fortiden, indebærer… at vi har en række genetiske dispositioner, som kan være stærkt uhensigtsmæssige i forhold til det liv vi har etableret os med i et moderne samfund. Hjernen er opbygget af delprogrammer, der på mange måder er i konflikt med hinanden…” Professor Hans Henrik Knoop.

“Hvis du vender ryggen til dine medfødte artsprogrammer, driver de deres spil med dig. Hvis du derimod forstår, hvordan vi er bygget, har du muligheden for at vælge, om du vil lade dig drive med strømmen og følge dine instinkter – eller ro alt, hvad remmer og tøj kan holde, i den modsatte retning… Ved at blive bevidst om sin (biologiske) kodning, kan man få mulighed for at træffe et andet valg i stedet for bare blindt at følge sine impulser.” Professor i social- og personlighedspsykologi Henrik Høgh-olesen.

“Det moderne liv er helt fremmed for det miljø og den livsstil, mennesket levede under i den fjerne fortid, da vores neurale kredsløb tog form og blev skærpet.” Neuroforsker R. Douglas Fields.

“Det er drifterne, der er den fremaddrivende kraft i ethvert hvirveldyr. Drifterne er livsnødvendige, men de kan også skabe problemer i ethvert menneskeliv. De repræsenterer alt det, vi inderst inde har lyst til, alt det, som ikke er styret af fornuften. Trangen til søde sager, misbrug og ukontrolleret vold kan alt sammen henføres til drifternes spil i vores menneskehjerne.” Fra “Frihedens pris” af Peter Lund Madsen.

“Vi er urgamle biologiske overlevere, uforandret gennem de seneste ti tusinder af år, født i en moderne verden der blot er få hundrede år gammel. Jo mere det moderne samfund udvikler sig, jo større bliver afstanden, mellem arv og miljø. Jo vigtigere bliver det, at et samfund erkender og tager ansvar for, at mennesket lærer at håndtere urtidens drifter.” Biopsykologisk Institut.

”Ethvert forsøg på at løse problemer må altid begynde ved udgangspunktet: den menneskelige biologi. Human- og samfundsforskning, som ignorerer dette grundlæggende forhold, søger i mørket og bidrager ikke til at opklare og løse problemer.” Professor Anders Klostergaard Petersen.

De bedste hilsner

Anders Brogaard

Share This Story, Choose Your Platform!

En betroet rådgiver, en person, der har din ryg, en der hjælper dig til at nå de resultater, du vil skabe. Den person, med hvem du udfordrer og udforsker din mentale kapacitet til innovation og ydeevne. Alt med en afbalanceret helhedstilgang.  Ledere, der har varig succes ved, at balance er nøglen og finder det uvurderligt. Jeg kan hjælpe dig med at udvikle dig og trives personligt og professionelt. Sammen sætter vi rammerne for dine behov, forventninger og mål.

̈ Det er dig der bestiger dit eget bjerg af succes. Som din coach er jeg bjergguiden, der fra en anden position kan hjælpe dig med at få nyt perspektiv i valg af vej og navigere i de mange udfordringer, du vil støde på på rejsen til toppen¨

-Anders Brogaard

‘Anders Brogaard - Coach’